แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพา

โปรแกรมประยุกต์ หรือ แอปพลิเคชัน มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ประโยชน์ของโปรแกรมประเภทนี้ คือสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การจัดการข้อมูล การรับและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจ โปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทราบข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย เช่น โปรแกรมการจำลองภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีตในรูปแบบสามมิติ และ โปรแกรมการนำทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญของเมือง อ้างอิงตามเนื้อหาทางประวัติศาสตร์


แวดเวียง เชียงใหม่
โปรแกรมสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวภายในเส้นทางพร้อมทั้งลำดับการเดินทาง โดยโปรแกรมจะแสดงเส้นทางตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ พร้อมทั้งนำทางนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเช็คอิน (check in) สถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางเพื่อบันทึกว่าเส้นทางใดที่ท่องเที่ยวไปแล้วบ้าง
แอปพลิเคชันย้อนอดีต 700 ปีเมืองเชียงใหม่
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจมุมมองด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของเมือง และรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ในลักษณะของโลกเสมือนสามมิติผ่านระบบการสัมผัส (Touch Screen System) ผสานระบบแนะนำการท่องเที่ยววัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่และการท่องเที่ยวทางน้ำ สามารถเปลี่ยนระบบการแสดงผลได้สองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสมือนผู้ใช้เดินชมศิลปกรรมโบราณและสถาปัตยกรรมล้านนาอยู่จริง
แอปพลิเคชันย้อนอดีต 700 ปีเมืองเชียงใหม่ (ย่านวัดเกต)
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจมุมมองด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของเมือง วิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมย่านวัดเกตและริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ในลักษณะของโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) และการผสานโลกเสมือนจริง (Augmented Reality) สามารถเปลี่ยนระบบการแสดงผลได้สองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เสมือนผู้ใช้เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมย่านวัดเกตในอดีตอยู่จริง
แอปพลิเคชันท่องเที่ยวส่วนบุคคลอัจฉริยะเส้นทางเมืองเชียงใหม่
แอปพลิเคชันท่องเที่ยวส่วนบุคคลนี้ นำเสนอหมวดเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางวัดยอดนิยม และเส้นทางชุมชนวัดเกต ด้วยวิธีการท่องเที่ยวแบบปั่นจักรยานและการเดินเท้า แก่นักท่องเที่ยวส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวนำทางด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สนุกสนานอีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเมืองชั้นในเชียงใหม่ได้อย่างคุ้มค่า
AR วัดเจดีย์หลวง
Application ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality สร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสิ่งเสมือนจริงให้กับผู้ใช้งานเห็นมุมมองของรูปสามมิติแสดงผลบน โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็ปแล็ต ซ้อนทับบนโบราณสถานจริง